Projekt

Projekt

Fit for BIM pokazuje na przykładzie „Digitalizacja w budownictwie”, z jakimi wymaganiami zawodowymi z zakresu cyfryzacji zetkną się wykwalifikowani pracownicy zawodów budowlanych oraz jak powinny wyglądać w przyszłości placówki nauczania zawodowego i uczelnie wyższe, tak aby mogły w praktyczny sposób przekazywać w nauce zawodu kompetencje cyfrowe. Głównym tematem projektu jest „Building Information Modeling” (BIM), metoda cyfrowego projektowania, wdrażania i zarządzania budynkami, która aktualnie staje się standardem w całej UE.

Dziewięciu partnerów z czterech krajów UE opracowuje i testuje modele dla szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego na cele integracji zagadnień digitalizacji w budownictwie w programach nauczania zawodu; inicjują też rozpowszechnianie i transfer wypracowanych koncepcji i materiałów, wykraczający poza ramy ich strategicznego partnerstwa.

Dzięki tym nowym modelom nauczania projekt przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Uczniowie, stażyści i studenci staną się profesjonalistami dysponującymi rozległymi kompetencjami w zakresie budownictwa opartego na technologii cyfrowej. Umiejętności te zapewnią im lepsze szanse na rynku pracy i wzmocnią konkurencyjność oraz przyszłą rentowność przedsiębiorstw. Fit for BIM to impuls do poprawy struktur kształcenia zawodowego.

Ciekawe informacje

Tutaj znajdą Państwo ciekawe informacje o digitalizacji i BIM:

Linki

Close