Ergebnisse

Resultater

Resultatet er en kompetencebaseret model for undervisning i digitalisering i byggefagenes uddannelser. Den nye læringsmodel er et eksempel på, hvordan elever og bachelorstuderende kan få praktiske kompetencer inden for digitalt byggeri/BIM – som f.eks. anvendelse af software til byggebranchen, indtastning af data i digitale systemer og etablering af en digital tvilling.

Matrix for faglige kompetencer inden for digital byggeri

Kompetencematrixen beskriver de nødvendige digitale kompetencer for udvalgte fagområder i forhold til virkelige arbejdsprocesser, med særlig fokus på anvendelse af BIM. Specifikke opgaver inden for de respektive fagområder beskrives I forhold til digitale processer, samt den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer, såvel som tværgående IT-færdigheder.

Matrix
Link

Læringsmoduler til undervisning i digitalt byggeri i erhvervs- og videregående uddannelse

Projektet udvikler læringsmoduler i håndtering af digitale processer til planlægning og udførelse af byggeri inden for tre fagområder:
•for faglærte bygningsarbejdere,
•for tekniske designere/bygningskonstruktører
•for ingeniører/specialiserede planlæggere (Bachelor)

Læringsmodulerne indeholder en detaljeret beskrivelse af indhold, konkrete opgaver baseret på typiske arbejdssituationer, undervisnings- og læringsmateriale, processer for vurdering af læring og en præsentation af læringsudbyttet.

for faglærte bygningsarbejdere
Link
for tekniske designere
Link
for ingeniører/bygningskonstruktører (pa engelsk)
Link

Forslag til en proces, der skal lette overgangen fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse

Forslaget viser, hvordan kompetencer i digitalt byggeri kan dokumenteres som læringsudbytte, og hvordan de kan anerkendes i en efterfølgende uddannelse. Desuden vises muligheder for samarbejde mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse til styrkelse af overgangen.

Forslag (pa engelsk)
Link

Kursus i digitalt byggeri for erhvervsskolelærere

Kurset (på 100-120 timer) dækker både det faglige indhold i forhold til digitalisering af byggeri og didaktiske emner rettet mod erhvervsskoler. Komponenterne er baseret på indholdet af læringsmodulerne og handler bl.a. om grundlæggende BIM-funktioner som Digital Tvilling, CAD og 3D såvel som håndtering af digitale enheder i undervisningslokalet.

Kursus (pa engelsk)
Link

Vejledning for erhvervsskoler i digitalt byggeri

Vejledningen giver erhvervsskoler ideer til, hvordan de nye krav til kompetencer i digitalt byggeri kan omdannes til læringsindhold og implementeres i praksis. Den indeholder også information om lærerkvalifikationer, teknisk udstyr, samarbejde med erhvervslivet og andre emner.

Vejledning (pa engelsk)
Link

Anbefalinger til udvikling af undervisning i digitalt byggeri

Anbefalingerne bygger på erfaringer fra udvikling og afprøvning af den nye læringsmodel i de fire lande. De skal hjælpe interessenter inden for erhvervs- og videregående uddannelse – også i andre EU-lande – til at få succes med at inddrage nye teknologier (som BIM) i deres undervisning. Desuden er der anbefalinger rettet mod økonomiske og politisk/administrative interessenter – med ideer til håndtering af det meget aktuelle emne digitalisering af erhvervsuddannelse.

Anbefalinger (pa dansk)
Link
Anbefalinger (pa engelsk)
Link

Erfaringerne fra arbejdet med digitalt byggeri kan også bruges som model for udvikling af praksisorienteret læring i forhold til andre former for digital innovation og ny teknologi.

Close