Projekt

Projekt

Med digitalt byggeri som eksempel viser Fit for BIM, hvilke krav digitaliseringen vil stille til faglærte arbejdere, hvordan fremtidens byggerierhverv vil se ud, og hvordan erhvervsuddannelsesinstitu-tioner og videregående uddannelser kan integrere disse kompetencer i deres uddannelser på en praksis-orienteret måde. Der er fokus på “Building Information Modeling” (BIM), en metode til digital planlægning, udførelse og styring af byggeri, som i øjeblikket er ved at blive standard i EU.

Ni partnere fra fire lande udvikler i fællesskab læringsmodeller til erhvervs- og videregåede uddannelse for at integrere digitalt byggeri i uddannelserne, teste modellerne i praksis og påbegynde spredning og overførsel til organisationer uden for partnerskabet.

Disse nye læringsmuligheder højner kvaliteten i erhvervsuddannelserne og gør dem mere attraktive. Elever og studerende bliver eksperter med stærke kompetencer i digitalt byggeri. Disse kompetencer forbedrer elevernes beskæftigelsesmuligheder, og samtidig styrker de virksomhedernes konkurrenceevne og lønsomhed i fremtiden. Desuden fremmer Fit for BIM den strukturelle udvikling af erhvervsuddannelserne.

Godt at vide

Her finder du yderligere interessante oplysninger om digitalisering & BIM

Links til oplysningerne

Close