Aktivitäten

Aktiviteter

Fit for BIM udvikler og afprøver modeller for vellykket integration af digitale færdigheder og ny teknologi i uddannelser – med byggesektoren som eksempel.

Partnerskabet:

etablerer et netværk af relevante interessenter – lokalt, regional, national og på EU-niveau

Vi arbejder med aktører inden for uddannelse, erhverv, forskning og politik. Med deres støtte kan vi sikre løsningernes bæredygtighed.

udvikler og afprøver læringsmoduler og læringsmateriale inden for digitalt byggeri

Erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner udvikler læringsmoduler i digitalt byggeri til forskellige fag og afprøver dem i undervisningen af deres elever eller studerende. Vi organiserer også en international workshop med elever, studerende og lærere fra alle fire partnerlande.

udvikler et kursus I digitalt byggeri for lærere

Parallelt med udviklingen af læringsmoduler udvikles der et kursus i digitalt byggeri for erhvervsskolelærere. I projektet bliver lærerne fra partnerinstitutionerne rådgivet om og forberedt på at arbejde med digitalt byggeri, og på et seminar kan lærerne også prøve dele af kurset.

udarbejder forslag til en proces, der skal lette overgangen til videregående uddannelser og fremme anerkendelse af kompetencer

Partnerne fra erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner diskuterer, med udgangspunkt i byggebranchen, hvordan overgangen mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse kan lettes og samarbejdet styrkes. Vi udvikler modeller for fælles læring og procedurer for anerkendelse af tidligere erhvervede kompetencer.

afholder workshops og møder med multiplikatorer

På 11 workshops i de fire lande og en international konference præsenterer vi projektresultaterne for en større kreds af interessenter fra erhvervs- og videregående uddannelse, læreruddannelser, erhvervslivet og politik/administration, som vil videreføre resultaterne som multiplikatorer og støtteorganisationer.

fremmer spredning og overførsel af løsningsmodeller i de fire lande og i EU

Vi spreder projektresultater og -produkter gennem partnernes og støtteorganisationernes kanaler, præsenterer projektet ved eksterne arrangementer – såsom messer, udstillinger og konferencer – og arbejder med fagmedier, som kan fortælle om projektet og dets resultater.

Artikel i BBH/November 2017

Close