Resultater

Resultatet er en kompetencebaseret model for undervisning i digitalisering i byggefagenes uddannelser. Den nye læringsmodel er et eksempel på, hvordan elever og bachelorstuderende kan få praktiske kompetencer inden for digitalt byggeri/BIM – som f.eks. anvendelse af software til byggebranchen, indtastning af data i digitale systemer og etablering af en digital tvilling.

Følgende produkter vil blive udviklet og publiceret her i løbet af projektet:

Matrix for faglige kompetencer inden for digital byggeri

Kompetencematrixen beskriver de nødvendige digitale kompetencer for udvalgte fagområder i forhold til virkelige arbejdsprocesser, med særlig fokus på anvendelse af BIM. Specifikke opgaver inden for de respektive fagområder beskrives I forhold til digitale processer, samt den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer, såvel som tværgående IT-færdigheder.

Læringsmoduler til undervisning i digitalt byggeri i erhvervs- og videregående uddannelse

Projektet udvikler læringsmoduler i håndtering af digitale processer til planlægning og udførelse af byggeri inden for tre fagområder:
• for faglærte bygningsarbejdere,
• for tekniske designere/bygningskonstruktører
• for ingeniører/specialiserede planlæggere (Bachelor)

Læringsmodulerne indeholder en detaljeret beskrivelse af indhold, konkrete opgaver baseret på typiske arbejdssituationer, undervisnings- og læringsmateriale, processer for vurdering af læring og en præsentation af læringsudbyttet.

Forslag til en proces, der skal lette overgangen fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse

Forslaget viser, hvordan kompetencer i digitalt byggeri kan dokumenteres som læringsudbytte, og hvordan de kan anerkendes i en efterfølgende uddannelse. Desuden vises muligheder for samarbejde mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse til styrkelse af overgangen.

Kursus i digitalt byggeri for erhvervsskolelærere

Kurset (på 100-120 timer) dækker både det faglige indhold i forhold til digitalisering af byggeri og didaktiske emner rettet mod erhvervsskoler. Komponenterne er baseret på indholdet af læringsmodulerne og handler bl.a. om grundlæggende BIM-funktioner som Digital Tvilling, CAD og 3D såvel som håndtering af digitale enheder i undervisningslokalet.

Vejledning for erhvervsskoler i digitalt byggeri

Vejledningen giver erhvervsskoler ideer til, hvordan de nye krav til kompetencer i digitalt byggeri kan omdannes til læringsindhold og implementeres i praksis. Den indeholder også information om lærerkvalifikationer, teknisk udstyr, samarbejde med erhvervslivet og andre emner.

Anbefalinger til udvikling af undervisning i digitalt byggeri

Anbefalingerne bygger på erfaringer fra udvikling og afprøvning af den nye læringsmodel i de fire lande. De skal hjælpe interessenter inden for erhvervs- og videregående uddannelse – også i andre EU-lande – til at få succes med at inddrage nye teknologier (som BIM) i deres undervisning. Desuden er der anbefalinger rettet mod økonomiske og politisk/administrative interessenter – med ideer til håndtering af det meget aktuelle emne digitalisering af erhvervsuddannelse.

Erfaringerne fra arbejdet med digitalt byggeri kan også bruges som model for udvikling af praksisorienteret læring i forhold til andre former for digital innovation og ny teknologi.